کسب معاش کردن مقاله سینما زندگی ایران

کسب معاش کردن: مقاله سینما زندگی ایران اخبار سینما

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ترساندن داروهای افسردگی جهت گونه‌های جانوری

کارشناسان محیط زیست به شواهدی دست پیدا کرده‌اند که حاکی از وجود داروهای افسردگی در بافت مغز ۱۰ گونه متفاوت ماهی در منطقه دریاچه‌های بزرگ در آمریکاست. 

ترساندن داروهای افسردگی جهت گونه‌های جانوری

ترساندن داروهای افسردگی جهت گونه های جانوری

عبارات مهم : آمریکا

کارشناسان محیط زیست به شواهدی دست پیدا کرده اند که حاکی از وجود داروهای افسردگی در بافت مغز ۱۰ گونه متفاوت ماهی در منطقه دریاچه های بزرگ در آمریکاست.

به گزارش ایسنا، بررسی ها حاکی از آن است که زیاد کردن فزاینده داروهای افسردگی در محیط زیست تاثیرات مخربی بر محیط زیست دارد به گونه ای که شواهدی از وجود این داروها در بافت مغز ۱۰ گونه ماهی در منطقه “دریاچه های بزرگ” در مرز آمریکا و کانادا پیدا شده است است.

ترساندن داروهای افسردگی جهت گونه‌های جانوری

به گفته کارشناسان وجود داروهای افسردگی در بافت مغز این جانوران نه تنها تنوع زیستی این منطقه را ترساندن می کند بلکه می تواند تغییرات مضری را بر الگوی رفتاری ماهی ها داشته باشد.

این تیم تخصصی بین المللی همچنین اظهار داشتند: مصرف این ماهی ها خطری جهت انسان ها به همراه ندارد ولی مورد نیاز است کارها بیشتری انجام شود تا مواد شیمیایی حاصل از داروهای افسردگی پیش از آنکه به حیات دریایی آسیب وارد کند از فاضلاب جدا شود.

کارشناسان محیط زیست به شواهدی دست پیدا کرده‌اند که حاکی از وجود داروهای افسردگی در بافت مغز ۱۰ گونه متفاوت ماهی در منطقه دریاچه‌های بزرگ در آمریکاست. 

دیانا آگا، متخصص ارشد این مطالعه از دانشگاه بوفالو در آمریکا گفت: ذرات فعال موجود در داروهای افسردگی در مغز ماهی ها انباشته می شود و تهدیدی جهت تنوع زیستی است و باید درمورد پیامدهای آن دلواپس بود.

به گزارش ساینس الرت؛ کارشناسان با بیان اینکه این داروها بر الگوی ماهی ها تاثیر می گذارد اظهار داشتند: در این مطالعه تغییرات رفتاری جانوران مورد بررسی قرار نگرفت ولی تحقیقات دیگر حاکی از آن است که داروهای افسردگی بر الگوی واکنش‌ها تغذیه ای ماهی ها تاثیر می گذارد.

واژه های کلیدی: آمریکا | افسردگی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz